Biografi.


Ylva Skog (f 1963) blandar intuitivt och smälter samman stilar i sitt komponerande, och hon hämtar inspiration från många olika håll, även bildkonst och litteratur. Från att tidigare ha fört in aparta klanger och instrument i sin musik så har hon på senare tid intresserat sig för mer traditionella sättningar.
Hon komponerar för orkester och kammarmusik men även en del elektroakustisk musik och kör.

Hon spelade piano och blev antagen på instrumental- och ensemblelärarlinjen på musikhögskolan i Örebro men så småningom tog intresset för komposition över och hon fullföljde aldrig musiklärarutbildningen. Efter privata studier för Anders Nilsson sökte hon in på kompositionsutbildningen. 1994-1999 studerade hon komposition vid Kungl Musikhögskolan i Stockholm för bland andra Lars Ekström, Lars-Erik Rosell och Pär Lindgren och avslutade studierna med en masterexamen.

Hennes musik framförs både i Sverige och internationellt. Som exempel kan nämnas körverken Frogs och Rännil som har turnerat både i norden, europa och USA med den amerikanska kören SMSU Concert Chorale, Twilight för kör och tre slagverkare uruppfördes i Berlin, Fyra Sånger blev uttagen till Nordiska Musikdagarna i Köpenhamn 2004, det elektroakustiska verket Sagobiljetten blev uttagen till den franska festivalen Futura 2005 i Crest och till festivalen Voices on the Edge i Kalifornien, USA. Olika kammarmusikverk har framförts ett flertal gånger i London och Paris, och vibrafon- och marimbastycket Vibracell uruppfördes på Villa San Michele på Capri, Italien och finns nu utgiven både på cd och på det franska notförlaget Alfonce production.

Skog finns nu representerad på ett flertal fonogram på framför allt skivbolaget dB Productions och hennes porträttcd Terra firma blev nominerad för en Grammis 2010. I februari 2013 uruppförs Ylva Skogs Pianokonsert nr 1 i Malmö konserthus och stråkorkesterverket They call her Love, inspelad med Västerås Sinfonietta under ledning av Johannes Gustavsson, släpps på cd under våren 2013. 2014 är hon aktuell med en trumpetkonsert till kulturhuvudstadsåret i Umeå, komponerad för Norrlandsoperans symfoniorkester.


© Icreate webdesign 2006-2009 •••••